Instalacja elektryczna

Stosując się do obowiązujących obecnie norm i przepisów, musimy całą instalację mieć wykonaną jako trójprzewodową. W każdym obwodzie 230 V (jednofazowym) występują trzy przewody – fazowy (L), neutralny (N) i ochronny (PE). Natomiast obwody o napięciu
400 V (trójfazowe) muszą mieć pięć przewodów: trzy przewody fazowe (L1, L2, L3), przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE). Gniazda wtykowe we wszystkich pomieszczeniach muszą mieć styk ochronny (bolec), do którego jest przyłączony przewód ochronny (PE).

Przewody

Należy stosować przewody o znormalizowanych kolorach oraz odpowiednim przekroju, dostosowane do różnych typów obwodów elektrycznych (punktów oświetlenia, gniazd).

  • - żółto - zielony wyłącznie: Przewód ochronny (PE)
  • - jasnoniebieski wyłącznie: Przewód neutralny N („zerowy”)
  • - brązowy lub czarny: Przewód fazowy (L1, L2, L3)
OBWÓD Przewód fazowy Ochrona Maksymalna moc
urządzenia elektrycznych
(przy napięciu 230 V)
Bezpieczniki
topikowe
Wyłączniki
nadprądowe
10 A 1,5 mm2 10 A 10 A
16 A
2300 W
16 A
20 A
2,5 mm2
4 mm2
16 A
20 A - 25 A
16 A - 20 A
20 A - 25 A
3700 W
4600 W
32 A 6 mm2 32 A 32 A 7400 W

Ważne

Obwody gniazd i wypustów oświetleniowych powinny być wykonane jako oddzielne. Przewód ochronny powinien być podłączony do styków ochronnych wszystkich gniazd i do opraw oświetleniowych.
Zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami prawa wszystkie nowo zakładane gniazda wtyczkowe musza byc zaopatrzone w styk ochronny, połaczony z przewodem ochronnym (dawniej: z przewodem zerowym). W Polsce jest stosowany styk w postaci bolca wystajacego z gniazda.

Terminy pomiarówPomiar oświetlenia
Copyrights © 2010 A&K