Pomiar instalacji elektrycznej

Rozdzielnia elektryczna

Przeprowadzamy pomiary odbiorcze i okresowe (kontrolne) instalacji elektrycznych (do 1kV) domów jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych itp.

W ramach pomiarów wykonujemy:

  • pomiar ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (skuteczności zerowania);
  • badanie wyłącznika róznicowo-prądowego;
  • pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-fazowego;
  • pomiar rezystancji izolacji obwodu 3-fazowego;
  • pomiar instalacji odgromowej (uziom);
  • pomiar ciągłości PE;
  • inne specjalistyczne pomiary instalacji elektrycznych;
  • dokumentację techniczną wykonanych pomiarów.

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych.

Pomiary Fotometryczne Oświetlenia

oświetlenie

Przeprowadzamy pomiary fotometryczne oświetlenia w, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, muzeach i innych budynkach użyteczności publicznej.

W ramach pomiarów fotometrycznych oświetlenia przeprowadzamy:

  • pomiary natężenia oświetlenia;
  • pomiary oświetlenia stanowiskowe.

Do wykonanych pomiarów wykonujemy dokumentację techniczną obejmującą protokół zdawczo-odbiorczy prac pomiarowych.

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonujemy na życzenie klienta napraw i modernizacji oświetlenia.

Wykonanie, Modernizacja oraz naprawa instalacji elektrycznych

piorun

Wykonujemy, modernizujemy oraz naprawiamy instalacje elektryczne (oświetlenia, teletechniczne, komputerowe, odgromowe i uziom), montujemy gniazda, wyłączniki, lampy i oprawy, tablice rozdzielcze oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia.

Na prace związane z instalacją elektryczną udzielamy gwarancji oraz zapewniamy serwis po upływie okresu gwarancji.

Na życzenie klienta wykonujemy pomiary elektryczne oraz dokumentację techniczną wykonanych pomiarów.

Copyrights © 2010 A&K